http://www.4eb.org.au/node/41562

لقاء  مع راديو

EB من استراليا مع رئيسة فرقة طيور دجلة د. ليلى نوارة استمعوا لها على الدقيقة 13:44 شكرا للمتالق عمار بركات على مقابلة واخراج وادارة اللقاء الجميل حول فرقة طيور دجلة