Föreningen Tigris fåglar är en ideell kvinnokoralgrupp specialiserat på spridning av ett civiliserat budskap om kärlek och fred som lyfter fram det irakiska musikaliska arvet. Föreningen grundas år 2008 av Basaad Idan.

Vår förening verkar för att motverka våld, terrorism, orättvisor och diskriminering i synnerhet mot kvinnor, genom att anordna och delta i sång och musik festivaler samt kulturella arrangemang.

Tigris Fåglar ska främja och lyfta fram genom sånger och konserter begreppen om jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Föreningsprogram ska stödja mänskliga rättigheter och strävar till utveckling av kommunikations broar mellan olika kulturer i svenska samhället.

Tigris Fåglarna strävar efter att nå båda till svenska folket och till irakierna i exil med sitt humana budskap som vill visa att den irakiska kvinnan har kulturell och kreativ sinne som är präglad av kulturarvet, solen och frihet.

Tigris Fåglar har haft 4 egna konserter i Stockholm.

Första konsert hålls i Kista träff år 2009, medan andra och tredje konserten har vi haft i Nybrokajen år 2010 och 2011.  År 2012 var Fjärde konserten i Södra Teatern.

Dessutom deltåg Tigris Fåglar i den internationala Maalouf musik festivallen i i Constantine/Algeriet.

Gruppen har deltagit på en konsert i musikaliska program i Sigtuna Stiftelsen för humanitära ändamål, samt haft olika kyrkoframträdde.

Vår sista konsert spelas in av olika arabiska och Irakiska TV stationen och sända några gångar pga. stort efterfråga . Tigris Fåglar är en känd kvinnokör inom arabiska värden och är bevakas medialt av många journalister inom Sverige och utomlands.

SVT har producerat en dokumentärfilm om gruppen som blev belönas av några priser.

Vi håller på planering och repning inför vår femte konsert som ska hållas i Berwaldhallen den 4:e oktober.

Tigris Fåglar har fått inbjudan till olika internationella deltagande som Tunisien och Irak i år.

Vi har producerat 3 st CD skivan som blev riktigt succé och vi får alltid frågan att producera flera till.

image